• ca   es
udeu arquitectura 31.08.16

diagoon houses

Per Pau Martínez. Herman Hertzberger és un arquitecte holandès que creu en una arquitectura propera als seus usuaris.

udeu arquitectura 25.02.14

l'aïllament tèrmic

L'energia més barata és la que no es consumeix. I per gastar menys en energia, hem d'aïllar bé.

udeu arquitectura 18.10.13

els habitatges populars del delta de l'ebre

Per Ferran Torta. El Delta de l’Ebre, format per l’aportació d’al·luvions del propi riu al llarg dels segles, va anar guanyant terreny al mar.

udeu arquitectura 15.03.13

qualificació energètica d'edificis

A la Unió Europea es calcula que els edificis consumeixen al voltant d’un 30% de l’energia final total.

udeu arquitectura 22.01.13

aerotèrmia

Pel projecte del MAS DE MANOU s'ha escollit l'aerotèrmia com a sistema de producció de fred i calor.