• ca   es
udeu arquitectura 22.01.13

aerotèrmia

Pel projecte del MAS DE MANOU s'ha escollit l'aerotèrmia com a sistema de producció de fred i calor.