• ca   es
udeu arquitectura 30.05.2013

terres i enderrocs

dos arquitectes volent ser autopromotors en plena crisi...?

udeu arquitectura 25.02.2024

efímera

fa referència a allò que no dura més d’un dia.

udeu arquitectura 25.02.2024

estudi geotècnic

poc moviment de terra i pocs m³ de formigó.

udeu arquitectura 25.02.2024

l'assecador de nous

"Le couple vit une période de grand bonheur."

udeu arquitectura 25.02.2024

el saurí

"quan no porta el pèndol, ho fa amb les claus."

udeu arquitectura 25.02.2024

esbossos

Ho fas en hores no lectives, és clar. I passa el temps…

udeu arquitectura 25.02.2024

el til·ler

i tan que li va arribar... en un camió-grua!

udeu arquitectura 25.02.2024

topografia

equidistància entre corbes: 0,2 metres.

udeu arquitectura 25.02.2024

preexistències

dels fars del dos cavalls sortiràn làmpades de cuina.

udeu arquitectura 25.02.2024

cartografia

l’orientació, l’entorn, vistes, preexistències, sensacions…

udeu arquitectura 25.02.2024

el lloc

Hi havia una vegada… CASA NOSTRA.