• ca   es
udeu arquitectura 30.05.2013

terres i enderrocs

dos arquitectes volent ser autopromotors en plena crisi...?

udeu arquitectura 17.05.2013

efímera

fa referència a allò que no dura més d’un dia.

udeu arquitectura 15.05.2013

estudi geotècnic

poc moviment de terra i pocs m³ de formigó.

udeu arquitectura 10.01.2013

l'assecador de nous

"Le couple vit une période de grand bonheur."

udeu arquitectura 15.08.2012

el saurí

"quan no porta el pèndol, ho fa amb les claus."

udeu arquitectura 13.08.2012

esbossos

Ho fas en hores no lectives, és clar. I passa el temps…

udeu arquitectura 09.08.2012

el til·ler

i tan que li va arribar... en un camió-grua!

udeu arquitectura 07.08.2012

topografia

equidistància entre corbes: 0,2 metres.

udeu arquitectura 05.08.2012

preexistències

dels fars del dos cavalls sortiràn làmpades de cuina.

udeu arquitectura 03.08.2012

cartografia

l’orientació, l’entorn, vistes, preexistències, sensacions…

udeu arquitectura 01.08.2012

el lloc

Hi havia una vegada… CASA NOSTRA.