• ca   es
udeu arquitectura

estudis de façana

L'evolució del treball en façana dels projectes de Ca la Pilar i Ca la Cristina ens ha fet estudiar diferents materials i sistemes.

udeu arquitectura

pedra d'ulldecona

En el projecte de Ca la Pilar i Ca la Cristina, una alternativa a la pell exterior de fàbrica de maó a cara vista és l'aplacat de pedra natural

udeu arquitectura

la façana ventilada

Com sempre que abordem el projecte d'un nou habitatge, a la Cristina i a la Pilar els vam parlar de les virtuts de la façana ventilada.

udeu arquitectura

gelosies

En els primers estudis de façana per Ca la Pilar i Ca la Cristina, es proposa donar continuïtat als dos habitatges amb el tractament de la planta baixa.

udeu arquitectura

el pati blau

Quines són les referències de la nostra arquitectura?