• ca   es

el pati. estratègia

El tractament diferenciat d'un mateix element estructura la planta i el volum de Ca la