• ca   es
udeu arquitectura

el saurí

Com que la superfície del solar de CASA NOSTRA deixa lloc per un bon jardí, aviat vam contemplar la possibilitat de construir un pou.