• ca   es

EDIFICI DE 38 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL A SANTACOLOMA DE GRAMENET, BARCELONA

slider principal
slider principal
slider principal
slider principal
slider principal

38 hpo

L’edifici d’habitatges de protecció oficial s’organitza en dues barres paral·leles separades per una franja que conté els patis de ventil·lació i les comunicacions verticals. Les zones comunes i dormitoris dels diferents habitatges es col·loquen a la façana principal aconseguint un bon assolellament i ventil·lació.

un edifici nou a l’Illa dels Jutjats

El projecte neix d’un encàrrec de l’Ajuntament de Santa Coloma amb l’objectiu de reubicar part dels habitatges afectats pel projecte de connexió del carrer de Joan Valentí Escalas-Listz. S’aprofita la remodelació de l’Illa dels Jutjats, també obra dels arquitectes Bosch i Tarrús, per donar lloc a un nou edifici i generar un espai públic annex.

planta del edifici i unitats tipus d’habitatge

ventilació creuada i tancaments de façana d’elements prefabricats

L’edifici organitza els diferents tipus d’habitatges en dues barres paral·leles separades per una franja en què s’ubiquen els patis de ventilació i les comunicacions verticals.  
Els serveis es concentren al voltant dels patis, deixant les façanes lliures. La disposició lineal dels habitatges disposant d’obertures a la façana principal i al pati garanteix la ventilació creuada en tots els espais.
L’organització en planta facilita l’esquema estructural, i dota de flexibilitat a la distribució en planta dels habitatges, permetent canvis en un futur segons les necessitats dels usuaris. Aquesta llibertat es trasllada també a façana, amb el joc dels balcons col·locats a portell.
Els elements prefabricats de les façanes a carrer i a pati aporten a l’obra l’eficiència de la construcció en sec.

situació: Santa Coloma de Gramenet, Barcelona data: 2009
promotor:
 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet autors:
Bosch/Tarrús Arquitectes i udeu arquitectura arquitectura tècnica: Joan Just Caro càlcul d’estructura: Eskubi-Turró arquitectes SL càlcul d’instal·lacions: PGI enginyeria empresa constructora: CRC Obras y servicios SL fotografia: Julio Ungidos, Sergi Ventosa

ALTRES TREBALLS

udeu arquitectura

mas de manou

Rehabilitació d’un mas, recuperant-ne el volum original i reconstruint un record…

udeu arquitectura

quatredú

Els pares tenien un solar massa gran, amb una casa,…

udeu arquitectura

casa h2

En aquest habitatge entre mitgeres el desnivell del solar esdevé l’estratègia…