• ca   es
15/08/2012

el saurí

Com que la superfície del solar de CASA NOSTRA deixa lloc per un bon jardí, aviat vam contemplar la possibilitat de construir un pou.

I un dia, la tieta Rita ens va comentar que el tiet Joaquin era saurí!

De l’àrab zuharí (il·luminat), segons l’Enciclopèdia Catalana estaríem parlant d’aquella “persona que té o s’atribueix la capacitat de descobrir coses ocultes sota terra, especialment aigües subterrànies, valent-se d’una vareta o d’un pèndol”.

La definició fa referència a la radioestèsia: “Conjunt de fenòmens complexos que es manifesten per una determinada sensibilitat de l’organisme humà a les radiacions emeses o absorbides pels objectes que té a prop. Els instruments utilitzats pel radioestesista són la vareta i el pèndol; aquests detecten d’alguna manera les radiacions dels objectes, les quals provoquen la torsió de la vareta o l’oscil·lació del pèndol”.

El tiet, quan no porta el pèndol, ho fa amb les claus. I ens va dir que d’aigua n’hi havia, a uns 100 metres de profunditat. Fins hi tot em va mostrar com, si jo subjectava les claus i ell em premia el braç, jo també indicava el sentit de la veta d’aigua!

En aquest video s’explica la figura del saurí.

El següent pas ha estat demanar pressupost per fer el pou. El procediment, per complir amb la legalitat, és el següent:

– Obtenir l’autorització d’aprofitament d’aigües subterrànies i d’obertura de pou:

Agència Catalana de l’Aigua (ACA)

Direcció General d’Energia i Mines (DEiF)

Els pous i sondeigs per extreure aigua sigui quin sigui el seu ús han d’estar convenientment registrats a l’Agència Catalana de l’Aigua i constar al catàleg de pous i aprofitaments d’aigua. Així mateix, també s’ha de sol·licitar l’obertura de nous pous o aprofitaments.

– Realitzar la prospecció prèvia. Si és òptima, es procedeix a equipar el pou.

Comparteix aquest post!

Deixa un comentari

* Camps obligatoris

Guarda el teu nom, email i lloc web en aquest navegador per la pròxima vegada que comenti.