• ca   es

HABITATGE ENTRE MITGERES AL NUCLI ANTIC DE DARMÓS, TARRAGONA

ca la neus

CA LA NEUS

Una casa de caps de setmana que s’obre a la vall.

un solar amb vistes

Un solar entre mitgeres al casc antic del poble, obert a les vistes sobre la vall.
El programa, un habitatge complet en planta baixa, habitacions addicionals en planta pis i un espai d’emmagatzematge en planta soterrani, no ha d’esgotar l’edificabilitat per tal de controlar el cost de l’obra.

terrasses porxades sobre la vall

El volum de l’edifici, de planta soterrani, planta baixa i planta pis, acabat amb coberta a dues aigües, s’alinea al vial en la façana al carrer de Baix, respectant els formats propis de les obertures de casc antic, mentre la façana posterior s’obre amb terrasses porxades a les bones vistes.

casa-entre-mitgeres
alçat de peu de carrer i seccions transversals
maqueta de projecte

construcció tradicional per integrar-se a l’entorn

La integració del projecte en el lloc es busca mitjançant els sistemes constructius tradicionals i els materials propis de la zona: arrebossat amb ciment blanc de la zona, fusteries i persianes de fusta, baranes de ferro, terrasses i porxo.

situació: Darmós, Ribera d’Ebre data: 2013
arquitectura tècnica: Ferran Torta càlcul d’estructures: Toni Casas constructora: Cambeiro Cabré SL fotografia: Julio Ungidos

ALTRES TREBALLS

udeu arquitectura

can tomeu

En el desenvolupament d’aquest habitatge aïllat al Maresme s’ha donat prioritat a criteris…

udeu arquitectura

ca la pilar

En dos projectes paral·lels es desenvolupen dos habitatges aïllats en…

udeu arquitectura

casa h2

En aquest habitatge entre mitgeres el desnivell del solar esdevé l’estratègia…