• ca   es
07/08/2012

topografia

 

Tot i que el de CASA NOSTRA és un solar molt pla i disposem de la informació topogràfica de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), precisàvem un aixecament topogràfic de detall.

Les raons eren diverses:

–  Conèixer els límits i la superfícies del solar. Com que el solar té una part que no és urbana i una geometria irregular, calia establir el perímetre exacte sobre el paper.

–  Situar en els plànols la tanca de divisió amb la finca veïna.

–  Tenir clara la cota del solar respecte el traçat del camí.

L’aixecament topogràfic el va realitzar un col·laborador habitual, el Marc Claveguera, enginyer tècnic en topografia.

Comparteix aquest post!

Deixa un comentari

* Camps obligatoris

Guarda el teu nom, email i lloc web en aquest navegador per la pròxima vegada que comenti.