• ca   es
07/08/2012

topografia

Tot i que el de CASA NOSTRA és un solar molt pla i disposem de la informació topogràfica de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), precisàvem un aixecament topogràfic de detall.

Les raons eren diverses:

–  Conèixer els límits i la superfícies del solar. Com que el solar té una part que no és urbana i una geometria irregular, calia establir el perímetre exacte sobre el paper.

–  Situar en els plànols la tanca de divisió amb la finca veïna.

–  Tenir clara la cota del solar respecte el traçat del camí.

L’aixecament topogràfic el va realitzar un col·laborador habitual, el Marc Claveguera, enginyer tècnic en topografia, al que hem convidat a parlar-nos de la seva tasca en el bloc.

Comparteix aquest post!

Deixa un comentari

* Camps obligatoris

Guarda el teu nom, email i lloc web en aquest navegador per la pròxima vegada que comenti.