• ca   es
07/11/2013

pedra d’ulldecona

En el projecte de Ca la Pilar i Ca la Cristina, una alternativa a la pell exterior de fàbrica de maó a cara vista és l’aplacat de pedra natural, tancant la cambra d’aire de la façana ventilada.

A priori, i en funció del tipus de pedra que s’escull, pot ser una opció més econòmica que l’obra vista. És per això que fa uns dies vam visitar l’empresa INMAR Stone Group, a Vinarós, de tractament i preparació de la pedra de Sènia o pedra d’Ulldecona. I el que va ser un autèntic privilegi va ser visitar una de les seves pedreres situades al terme d’Ulldecona.

Vam veure els blocs marcats sobre la bancada de pedra, i ens van explicar el procés d’extracció i l’equip utilitzat:

  • la perforadora fixa, que realitza perforacions verticals delimitant els vèrtex del bloc sobre la bancada
  • la serra de cadena diamantada, que talla horitzontalment la base del bloc
  • la màquina de fil diamantat, que funciona mitjançant un sistema de politges, per via humida

 

La pedra que Gaudí va utilitzar en la construcció de La Pedrera, és una pedra sedimentària calcària de gran qualitat constructiva i molt utilitzada com a pedra ornamental. Es presenta en diferents acabats, que fan variar el preu del producte.

L’acabat buixardat o llaurat s’obté aplicant sobre la pedra, per via humida, cops regulars mitjançant unes rodes dentades.

Quan el que s’aplica sobre la superfície és sorra de sílice a pressió, s’obté un sorrejat

La mateixa màquina per buixardar s’utilitza per obtenir l’acabat flamejat. En aquest cas, el tractament consisteix en aplicar una flama a una temperatura de 2.800ºC.  Seguidament es refreda la pedra amb aigua.

casanostra-pedra_ulldecona-buixardat casanostra-pedra_ullldecona_sorrejat casanostra-pedra_ulldecona_flamejat
a. buixardat                                         b. sorrejat                                             c. flamejat
 

La màquina polidora treballa també per via humida. El tractament de la pedra consisteix en el fregament continuat d’un disc que duu incorporades peces de carborúndum (carbur de silici, que té una estructura de diamant). En funció del temps que s’apliqui el fregament sobre la superfície de la pedra s’obtenen diferents nivells de polit: tosquejat, semi-polit i polit.

El tosquejat és l’acabat que s’obté amb la polidora previ a obtenir lluentor.

També trobem l’amolat, a tall de serra i amb una única polida, i l’envellit, raspallat i passat per la polidora.

casanostra-pedra_ulldecona-tosquejat casanostra-pedra_ulldecona-polit 
d. tosquejat                                          e. polit
 

Els preus, per a un format de 60x40x3cm, oscil·len entre els 33,50€/m² de l’amolat al 39,56€/m² del buixardat i l’envellit, i poden variar en funció de la quantitat de metres que es necessitin.

En alçades inferiors a 3m, i si la façana no és ventilada, la pedra pot anar fixada al suport amb ciment adhesiu. Però si la pedra s’ha de fixar mitjançant ancoratges, haurà d’anar mecanitzada. En aquest cas s’haurà de tenir en compte el preu de la formació de ranures longitudinals (3€/ml) o bé de les perforacions puntuals (0,34€/u, i un mínim de 4 forats per peça).

La fixació per ancoratges de l’aplacat de pedra al seu suport es pot realitzar amb diferents mètodes: de platina o corrugat, directe regulable o de perfils penjats (estructura autoportant). Cada sistema té definits diferents tipus d’ancoratge.

Podeu ampliar la informació sobre la pedra d’Ulldecona en les publicacions del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de les Terres de l’Ebre del treball  que forma part del Projecte Final de Carrera de Ferran Torta Navarro:

  • La pedra d’Ulldecona. Recerca i Patologia (juny 2006)
  • La pedra d’Ulldecona a l’obra (desembre 2002)

logo inmar

Comparteix aquest post!

Un comentari a “pedra d’ulldecona”

Deixa un comentari

* Camps obligatoris

Guarda el teu nom, email i lloc web en aquest navegador per la pròxima vegada que comenti.