• ca   es

ARQUITECTURA EFÍMERA I MUSEOGRAFIA

Entenem per efímera aquella arquitectura que està pensada per complir una funció concreta, durant un temps determinat.

Dissenyem i realitzem infraestructures, elements auxiliars i continguts per l’adaptació d’espais, oferint serveis integrats de projecte i gestió d’obra.

 

 

Contacta amb nosaltres

ARQUITECTURA EFÍMERA I DISSENY D’ESPAIS TEMPORALS

Tot i que com a arquitectura, cal donar resposta als paràmetres propis d’un context determinat, és a dir, continuarem parlant del lloc, de l’espai, de l’estratègia de projecte o bé de sostenibilitat, pel que fa a la construcció i materialització s’introdueixen conceptes nous.
Les construccions efímeres, han de ser lleugeres, reversibles, sovint flexibles, de vegades itinerants… Tenen terminis de producció curts i intensos, i el treball a l’obra se substitueix per la fabricació a taller, el transport i el muntatge en el lloc.

Podem parlar d’intervencions en l’espai públic, de dissenys d’espais expositius, d’escenografies, d’esdeveniments o de dispositius pop-up.

El nostre treball comprèn des de la conceptualització fins al plànol de detall i el control de la producció.

 

PROJECTES EXPOSITIUS I MUSEOGRÀFICS

Les exposicions parteixen d’un procés de comisariat en què es defineix un discurs que s’anirà concretant en un guió i en una relació d’objectes i documents a mostrar. Cal que el disseny dels espais i dels suports expositius estigui al servei d’aquests continguts.
Per traslladar el discurs a un espai estructurat per rebre’l és convenient que el disseny expositiu es treballi paral·lelament i conjunta amb el comisariat de l’exposició des de l’inici del procés.

Des de l’arquitectura l’aportació més important quant a projectes exposicitu i museogràfics és el control de l’espai

El projecte expositiu ha de tenir en compte tots els elements que formen part de la posada en escena dels continguts: les infraestructures, els suports, el disseny gràfic, la il·luminació, els objectes manipulatius o bé els equips i la producció d’audiovisuals.

PROJECTE MUSEOGRÀFIC

OBRA NOVA

Cal ser ambiciosos. No et deixis res al tinter. No et faràs una casa gaires vegades i en aquesta hi han de cabre totes les teves il·lusions. I si ja tens clar el programa de necessitats i quan et poses a dibuixar-ho no te'n surts...

PRODUCCIÓ D'OBRA

Permisos d´obra, coordinació d'industrials, gestió de proveïdors,... La construcció d´una vivenda, fer reformes o rehabilitar una casa comporta molta feina i temps. Si veus que necessites un cop de mà, nosaltres podem ajudar a fer-ho tot més fàcil.

ALTRES SERVEIS

A més a més, podem ajudar-te amb altres tràmits administratius i burocràtics. 

PROJECTE MUSEOGRÀFIC (ARQUITECTURA EFÍMERA I MUSEOGRAFIA)

Producció dels documents de projecte:

Direcció d’obra:

Coordinació tècnica de la producció:

(ARQUITECTURA EFÍMERA I MUSEOGRAFIA)

(ARQUITECTURA EFÍMERA I MUSEOGRAFIA)

(ARQUITECTURA EFÍMERA I MUSEOGRAFIA)

(ARQUITECTURA EFÍMERA I MUSEOGRAFIA)