• ca   es

ARQUITECTURA EFÍMERA I MUSEOGRAFIA

Entenem per efímera aquella arquitectura que està pensada per complir una funció concreta, durant un temps determinat.

Dissenyem i realitzem infraestructures, elements auxiliars i continguts per l’adaptació d’espais, oferint serveis integrats de projecte i gestió d’obra.

 

 

Contacta amb nosaltres

ARQUITECTURA EFÍMERA I DISSENY D’ESPAIS TEMPORALS

Tot i que com a arquitectura, cal donar resposta als paràmetres propis d’un context determinat, és a dir, continuarem parlant del lloc, de l’espai, de l’estratègia de projecte o bé de sostenibilitat, pel que fa a la construcció i materialització s’introdueixen conceptes nous.
Les construccions efímeres, han de ser lleugeres, reversibles, sovint flexibles, de vegades itinerants… Tenen terminis de producció curts i intensos, i el treball a l’obra se substitueix per la fabricació a taller, el transport i el muntatge en el lloc.

Podem parlar d’intervencions en l’espai públic, de dissenys d’espais expositius, d’escenografies, d’esdeveniments o de dispositius pop-up.

El nostre treball comprèn des de la conceptualització fins al plànol de detall i el control de la producció.

PROJECTES EXPOSITIUS I MUSEOGRÀFICS

Les exposicions parteixen d’un procés de comisariat en què es defineix un discurs que s’anirà concretant en un guió i en una relació d’objectes i documents a mostrar. Cal que el disseny dels espais i dels suports expositius estigui al servei d’aquests continguts.
Per traslladar el discurs a un espai estructurat per rebre’l és convenient que el disseny expositiu es treballi paral·lelament i conjunta amb el comisariat de l’exposició des de l’inici del procés.

Des de l’arquitectura l’aportació més important quant a projectes exposicitu i museogràfics és el control de l’espai

El projecte expositiu ha de tenir en compte tots els elements que formen part de la posada en escena dels continguts: les infraestructures, els suports, el disseny gràfic, la il·luminació, els objectes manipulatius o bé els equips i la producció d’audiovisuals.

PROJECTE MUSEOGRÀFIC

ALTRES SERVEIS

REFORMES

La cuina és vella i poc funcional? La família creix i cal una nova habitació? Són temps de canvis i cal que el teu pis s’adapti a noves necessitats? O, simplement, et bé de gust donar-li un aire nou a casa teva?

REHABILITACIÓ

Tens una casa vella que fa anys que no s’utilitza, un mas al poble, una nau industrial, ...i sempre has pensat que seria el lloc ideal per tindre-hi el teu habitatge, o la segona residència, o potser el teu negoci?

PRODUCCIÓ D'OBRA

Permisos d´obra, coordinació d'industrials, gestió de proveïdors,... La construcció d´una vivenda, fer reformes o rehabilitar una casa comporta molta feina i temps. Si veus que necessites un cop de mà, nosaltres podem ajudar a fer-ho tot més fàcil.

PROJECTE MUSEOGRÀFIC (serveis)

Producció dels documents de projecte:

Direcció d’obra:

Coordinació tècnica de la producció

(serveis)

(serveis):

(serveis):

(serveis):