• ca   es

REHABILITACIÓ

Vull recuperar un edifici que no s’utilitza

Tens una casa vella que fa anys que no s’utilitza, un mas al poble, una nau industrial, una antiga fusteria…i sempre has pensat que seria el lloc ideal per tindre-hi el teu habitatge, o la segona residència, o potser el teu negoci?

T’agrada el caràcter que la pàtina del temps dóna als nostres edificis i la personalitat que la tradició els confereix? Et sedueix la possibilitat de combinar-la amb el confort que avui ens ofereix la tècnica?

Rehabilitar amb criteri, tornar a posar en funcionament un edifici, mantenint o bé canviant l’ús que se li havia donat antigament, pot aportar un valor afegit a qualsevol projecte. Recuperar patrimoni, reciclar una construcció i posar-la en valor, és un exercici que ens parla de sostenibilitat, d’economia i de memòria.

Em sortirà a compte rehabilitar?, l’edifici podrà allotjar tot el programa que tinc pensat?…si ja has començat a fer-te aquest tipus de preguntes i no te’n surts…

Contacta amb nosaltres

abans de començar

Ja deus tindre idees sobre com reutilitzar l’edifici, però abans de concretar-les, caldrà que fem un estudi a fons del seu estat actual.

Com més informació obtinguem de l’edifici més ajustada serà la poposta final. Cal que acotem al màxim els imprevistos d’obra per tal que l’estudi econòmic no es desviï de la previsió inicial.

Tot i així, cada cas és un mon, els estudis preliminiars a fer dependran de l’estat de conservació de l’edifici, de la seva catalogació patrimonial, de la intervenció a fer (rehabilitació energètica, canvi d’ús,…), del valor  arquitectònic,…

Amb la informació obtinguda farem una diagnosi, un resum tan dels dèficits de l’edifici (els seus problemes i les seves possibles causes) com de les seves potencialitats.Ara ja podem poser en comú la diagnosi, la realitat actual de l’edifici, amb el programa i pressupost que tenies pensat, i veure si són compatibles.

RECOLLIDA D'INFORMACIÓ

EL PROJECTE

Ja tenim una idea aproximada de fins a quina punt podem fer compatible edifici i programa; sabem el què, ara cal decidir el com.

Haurem de definir uns criteris d’intervenció, fins a quin punt transformem o coservem l’existent. Si no tens clar quin ha de ser el criteri, nosaltres t’ajudarem a decidir-te, per això compartirem imatges i referents existents i plegats estudiarem arquitectures que et puguin interessar  (potser des del nostre bloc) i suggerir solucions per al teu edifici (ens agrada utilitzar el pinterest com a lloc d’intercanvi de referències).

Comencem a treballar plegats. Ens hem de conèixer: entre les teves idees i els nostres suggeriments hem de trobar el punt de partida del projecte. Amb el que hem après als estudis preliminars encaixem la proposta a l’edifici en funció del programa, la normativa i també del teu pressupost.

ESTUDIS PREVIS

què necessito per demanar llicència

 (i finançament si cal)?

El projecte bàsic és el document amb el que obtenim la llicència administrativa per construir i amb el què, si cal, podràs anar a parlar amb el banc per obtenir el finançament necessari. La llicència municipal, però, quedarà subjecta per fer-se efectiva a la posterior presentació del projecte executiu.

En aquesta fase fixem la distribució en planta, l’aspecte de l’edifici, les seves dimensions, i el tipus de materials.

Has d’estar molt segur de les decisions a prendre. Per ajudar-te a llegir el que s’està treballant sobre paper utilitzem diferents eines: maquetes de treball (ens agrada fer-les amb cartró), modelitzacions virtuals en 3D, i exemples construïts que il·lustren allò que et proposem.

PROJECTE BÀSIC

què em costarà la construcció?

Finalment redactem el projecte executiu, un document tècnic que descriu com es construirà el que ara només és un dibuix. Sistemes constructius, arrenjament de patologies, reforços estrucuturals, detalls, especificacions de materials, equips… I amb els plànols i els amidaments d’aquest document podràs demanar valoració del que costarà construir casa teva.

Com més definit quedi el projecte, menys sorpreses tindrem a l’obra… i en el pressupost.

PROJECTE EXECUTIU

A L’OBRA

Des d’udeu ens agrada portar un control exhaustiu de l’obra, per això ens hi involucrem des del primer moment. Et podem ajudar a buscar el constructor, a comparar pressupostos, a revisar contractes…

Abans de començar també et caldrà contractar un arquitecte tècnic que dugui el control d’execució de l’obra, la coordinació de seguretat i salut i el control de qualitat. Et podem ajudar a trobar-ne un o bé posar-te en contacte amb algun dels nostres col·laboradors habituals.

I ja només ens queda començar! Perquè tot surti com hem projectat plegats, cal que planifiquem reunions periòdiques a l’obra amb el cap d’obra de la constructora, l’aparellador i els industrials.

És molt important fer un seguiment intensiu de l’obra per què casa teva quedi tal com l’hem pensada.

control de l'obra

REFORMES

La cuina és vella i poc funcional? La família creix i cal una nova habitació? Són temps de canvis i cal que el teu pis s’adapti a noves necessitats? O, simplement, et bé de gust donar-li un aire nou a casa teva?

PRODUCCIÓ D'OBRA

Permisos d´obra, coordinació d'industrials, gestió de proveïdors,... La construcció d´una vivenda, fer reformes o rehabilitar una casa comporta molta feina i temps. Si veus que necessites un cop de mà, nosaltres podem ajudar a fer-ho tot més fàcil.

ALTRES SERVEIS

A més a més, podem ajudar-te amb altres tràmits administratius i burocràtics. 

RECOLLIDA D'INFORMACIÓ (REHABILITACIÓ)

Presa de dades

Diagnosi

Estudi de la viabilitat del projecte en el lloc

Estudi de la viabilitat econòmica

Consultes a l’administració

ESTUDIS PREVIS (REHABILITACIÓ)

PROJECTE BÀSIC (REHABILITACIÓ)

Producció dels documents de projecte:

PROJECTE EXECUTIU (REHABILITACIÓ)

Producció dels documents de projecte:

Altres documents associats:

control de l'obra (REHABILITACIÓ)

Per la tria d’empresa constructors

Seguiment i control del projecte a l’obra

Documentació requerida per les administracions: