pavellons rurals

una apropiació efímera del territori

La nova construcció en el sòl no urbanitzable pot esdevenir una oportunitat per a potenciar noves activitats econòmiques complementàries a les explotacions agràries.

I si capgirem la manera de pensar com construir en el rural?

Pensar diferent com habitar-lo. Donar lloc a un turisme de qualitat pot ser compatible amb les activitats del sector primari. Fer que nous vincles amb la natura, saludables i necessaris, puguin tenir lloc sense provocar alteracions irreversibles en el paisatge.
El camp s’ha tecnificat, de manera sensible i amb criteris sostenibles, cercant l’equilibri del lloc. L’arquitectura rural de grans dimensions, en certa manera, també ho ha fet.

La petita arquitectura, a l’escala del territori, ha quedat subjecta a l’existència de les construccions tradicionals, a l’herència de l’arquitectura vernàcula, que per senzilla i austera, ha arribat als nostres dies en un estat precari. El patrimoni cultural s’ha de conservar i preservar, quan es té. Però, i quan no en tenim?

I per què no fer-ho amb la construcció d’arquitectures mínimes, reversibles, eficients, sostenibles.

del taller al camp

La construcció en sec permet treballar amb sistemes preindustrialitzats des del taller, obtenint una millor gestió de tot el procés, afavorint l’economia circular: fent-lo més eficient, optimitzant despeses i recursos i reduint la petjada ecològica.
Construccions industrialitzades, muntades íntegrament a taller. Fetes a mida, perquè l’estandarització dels processos ha substituir l’estandarització dels productes, i fa viable pensar què es necessita en cada cas, en cada lloc i en cada moment.

petjada ecològica mínima

I si de la tradició recuperem conceptes com sostenibilitat energètica i economia circular? I si recuperem la reversibilitat que oferien la pedra seca o la tàpia?

Reivindicar l’economia circular, amb un cicle de vida que aposta per la reutilització de materials i productes, i per la màxima reducció del residu.

Treballar amb mesures passives i actives per a augmentar l’eficiència energètica, amb l’objectiu d’assolir el consum mínim, garantint les màximes condicions de confort. L’adaptació al lloc d’aquest producte estandarditzat, fruit de la industria i la globalització dóna joc per a utilitzar materials i elements propis de cada territori i establir vincles entre la construcció i el paisatge.

 

El paisatge domèstic es potencia i es reivindica amb la coexistència d’usos. Aquest marc productiu permet ampliar l’oferta per a un turisme de qualitat, sensible amb el territori, atret per un producte i una gastronomia locals i seduït per la desconnexió en un emplaçament exclusiu i comfortable.

sendera

Projecte de recuperació d’un antic camí de ferradura que uneix la façana fluvial amb el Castell de Móra d’Ebre.

L’antiga sendera pujava al castell des del camí de sirga, aquell que s’utilitzava per arrossegar els llaguts riu amunt. Aquest traçat, perdut entre solsides de marges de pedra seca i talussos esllavissats, relacionava dos punts crucials del municipi: el final del passeig del riu, on actualment hi trobem l’embarcador, el club nàutic, l’antiga plaça de braus (i que té continuïtat fins a Ascó pel GR-99) amb el casc antic del poble, coronat pel castell d’origen islàmic declarat Bè Cultural d’Interés Nacional.

plànol-sendera

el paisatge com a patrimoni

La recuperació de la sendera com a passeig que connecta el patrimoni natural amb el patrimoni cultural del territori obre noves possibilitats de cara a un potencial turisme fluvial, però sobretot descobreix racons i visuals als veïns de la població. La nova geometria d’aquesta drecera es desenvolupa entre els horts, les oliveres, les atzavares i amb la mirada posada sobre l’aubadera i el paisatge de ribera.
El traçat creua els talussos cercant la plena integració en el paisatge, conscient que tota la Cubeta de Móra hi té els ulls posats.

sendera-castell-mora-ebre

dibuixar la topografia

Partint d’una intervenció prèvia que havia consolidat els talussos que delimitaven l’antiga sendera, s’incorpora el límit que defineixen com a element de projecte. Del respecte per aquest gest sinuós de la topografia neix la geometria d’aquesta cinta que s’enfila muntanya amunt.

secció-constructiva-sendera

El formigó, acabat en els murs amb un estuc que busca els cromatismes de la Ribera, i la pedra natural, dialoguen discretament per integrar la intervenció en el territori.

una nova mirada sobre l’ebre

El nou recorregut s’aprofita de cada racó, de cada trencat, per descobrir noves visuals, noves maneres de mirar sobre el riu.
La barana de ferro que perfila la línia que delimita la sendera s’obre en els punts que el camí treu el nas per de descobrir un paisatge fluvial encara desconegut.

tangram

Disseny museogràfic de l’exposició temporal Imatges per creure. Catòlics i protestants a Europa i Barcelona, segles XVI-XVIII al Saló del Tinell del MUHBA a la Plaça del Rei.

A partir d’un joc de taula, el TANGRAM, que proposa formar figures a partir d’unes peces donades, s’estableixen unes regles per disposar els elements museogràfics en l’espai del Saló del Tinell.
Mitjançant la superposició d’una trama ortogonal, que conté l’estructura principal i les instal·lacions, i una segona trama girada 45º, sobre la que es disposen els suports expositius en planta, es generen les diferents peces d’aquest tangram: quadrats i triangles de diferents mides, que van estructurant l’espai i definint els diferents àmbits de l’exposició.

tangram

tangram
substantiu masculí jocs d’entreteniment jocs
Trencaclosques d’origen xinès constituït per un quadrat dividit en set formes geomètriques amb la combinació de les quals es poden construir diverses figures.

recorreguts-exposició-saló-del-tinell-muhba
disposició en planta del recorregut

el laberint com a metàfora

El recorregut d’anada i tornada resulta dirigit i pautat, com a metàfora de la religió que s’intentava imposar a base d’un adoctrinament que no permetia escapar del camí dibuixat. Aquest laberint es trenca en alguns punts, obrint-se als murs gòtics de la nau per deixar entreveure l’arquitectura que l’acull.
Les vitrines s’adapten a la geometria en planta de les diferents agregacions de mòduls expositius, bé com a elements lineals que acompanyen aquests mòduls, o bé com a peces en cantonada, ocupant el diedre format per dos panells.
La disposició dels diferents elements sobre aquesta doble trama permet jerarquitzar l’espai, dotant d’intensitat els trams del discurs que ho necessiten, i permeten el descans del visitant en alguns punts determinats que funcionen com a pulmons, petites places d’una estructura urbana de carrerons que es pleguen sobre si mateixos.

disseny-recorreguts-exposició-saló-del-tinell
interior Saló del Tinell

una narració emmarcada

En contraposició a la densitat del contingut a exposar, el disseny dels suports expositius i del mobiliari auxiliar vol transmetre una imatge de lleugeresa i de modernitat. Els materials i els colors intenten donar el contrapunt a l’estètica severa dels gravats religiosos: panells de policarbonat   muntats sobre bastidors de fusta, amb els retalls necessaris per encastar-hi les càpsules de metacrilat que emmarquen els gravats.
L’apartat La Bíblia gravada  s’entén com una exposició dins l’exposició: un tram de galeria clàssica, més densa en obres i homogènia en el discurs, que posa èmfasi en les peces de la col·lecció Gelonch-Viladegut. Aquesta narració emmarcada substitueix el policarbonat per teixit tibat, alhora que incorpora el color violeta bordeus.
En aquest àmbit el recorregut l’acaben de definir els bancs, que se situen de manera central en la successió d’espais, perquè el visitant pugui fer una pausa contemplativa en l’apartat amb més densitat de gravats a paret.

detall-disseny-museografia

suports itinerants

La proposta museogràfica per a l’exposició Imatges per creure està formada per elements modulars, contemplant la possibilitat que el conjunt pugui ser itinerant.
Les estructures són desmuntables i fàcilment apilables per optimitzar l’espai del transport.
Les càpsules que emmarquen l’obra fan que aquesta pugui viatjar en les condicions òptimes.

 

clicks

Una casa pati d’estructura preindustrialitzada a Móra d’Ebre.

una casa pati amb porxo

L’habitatge s’organitza en una retícula dividida en zona de dia i zona de nit per un eix d’accés i de comunicació vertical. L’espai obert de la zona de dia s’articula al voltant del pati i de cara al porxo orientat a sud.

El programa es desenvolupa en planta baixa, a excepció d’una part complementària en planta primera que en condiciona el volum resultant: l’habitació de convidats i una sala que ha d’albergar una col·lecció de joguines, funcionant amb certa independència de l’habitatge.

estructura preindustrialitzada i construcció en sec

L’estructura metàl·lica, mecanitzada a taller, permet reduir el temps de l’obra. Un cop realitzat el muntatge de l’estructura, i construïda la pell exterior, una façana multicapa superposa sistemes: instal·lacions, aïllament, cartró-guix. En el pla horitzontal, la xapa col·laborant dels forjats queda a la vista com a encofrat perdut.
L’aïllament embolcalla l’estructura, sense interrupcions.

casa pati industrialitzada
Casa pati d’estructura preindustrialitzada.

tradició i modernitat van de la mà

Els sistemes preindustrialitzats i la construcció en sec utilitzada en l’interior de l’edifici són vestits per una pell exterior de construcció tradicional, que ajuda a integrar l’edifici en el seu entorn i a compensar els costos de l’obra.

gràcia

Reforma integral d’un habitatge situat al principal d’un edifici del barri de Gràcia de Barcelona, catalogat com a conjunt protegit per patrimoni. La construcció és anterior a l’any 1900, i conserva elements originals propis d’una finca règia: paviments hidràulics, motllures de guix al sostre i sòcols de fusta amb  sanefes.

axonometria_reforma_piso

paviment hidràulic conservat de l’espai central

reinterpretar els espais

A banda d’incorporar un nou bany i un vestidor al programa de l’habitatge, i de reformar íntegrament tots els espais, l’objectiu més important de la intervenció era fer arribar la llum a l’espai central i més noble de la casa.
Un altre canvi substancial que va sorgir va ser la possibilitat de millorar la relació del vestíbul, amb la resta d’espais.

vestibulo-asturies

Tot i conservar la configuració dels espais originals, es van eliminar dos envans que van suposar una alteració absoluta de la lectura del lloc.
Ara la zona de dia de l’habitatge és més diàfana, arriba la llum natural a totes les estances, i es genera una relació més fluida entre les diferents peces. Obrint la galeria al vestíbul, s’aconsegueix un accés directe a la terrassa de l’habitatge.

chez bernard

Una segona residència entre pins i alzines.

alçat

respecte pel lloc i integració en el paisatge

Aquest habitatge aïllat s’adapta a la topografia per aconseguir fer el mínim moviment de terres, i a la vegada quedar en una posició que cerca guanyar alçada i vistes al mar.
L’orografia, l’orientació i la vegetació del lloc són els principals punts de partida del projecte. L’estratègia seguida respecta el lloc en tots els seus condicionants.  El volum principal s’alinea amb el costat llarg del solar, orientat a est, per mirar el bosc d’alzines sureres on es troba i deixar enrere la vista de les edificacions veïnes.
L’edifici es barreja amb el paisatge espès de pins i alzines alhora que buida el seu espai central amb un pati generat per un plec de la façana posterior.

un únic color, el blanc, amb el contrapunt de la ceràmica

Una construcció senzilla, formada per dos cossos de geometria regular i una piscina.
La mínima superfície pavimentada indispensable per comunicar l’edifici amb el seu entorn, amb la voluntat que aquest quedi ocult en el bosc que l’envolta. Només la mínima contenció de terres a la tanca est, per tal d’adaptar amb talusos suaus la trobada de l’edifici amb el terreny. Un únic color, el blanc, per tots els paraments verticals de la casa, amb el contrapunt del vermell de la ceràmica.

seccions

a l’obra

 

can tomeu

En el desenvolupament d’aquest habitatge aïllat al Maresme s’ha donat prioritat a criteris d’eficiència energètica. Els paràmetres d’arquitectura passiva utilitzats en projecte, la construcció preindustrialitzada de l’estructura, el muntatge en sec de façana i  paraments interiors, l’energia utilitzada i la ventilació mitjançant pous canadencs, fan que puguem parlar d’un habitatge ecoeficient.

un solar ben orientat

Després de considerar altres emplaçaments, acompanyant als promotors en la cerca  d’un solar òptim, es va trobar una parcel·la orientada a sud, amb unes proporcions adequades i amb un desnivell que permetia absorbir, amb els mínims moviments de terres, les dues plantes que havia de tenir l’edifici: una planta d’accés, amb el programa complet d’un habitatge, i una planta inferior, vinculada amb el garatge, amb la part del programa destinada als nens.
La posició de l’edifici en la parcel·la permet que tots els espais tinguin ventilació creuada i llum natural. Els serveis se situen a la façana nord, mentre els espais principals de la casa tenen façana a sud, amb sortida a la terrassa amb piscina, o bé al pati del nivell inferior.

esboç_casa_unifamiliar_pati

construcció preindustrialitzada i en sec

L’estructura de l’habitatge és de taulers contralaminats de fusta (el que s’anomena CLT). Aquest sistema preindustrialitzat permet treballar a taller amb un control exhaustiu del producte, tenint un temps de muntatge molt reduït. També facilita la instal·lació  d’una façana ventilada, acabada en pedra natural col·locada en sec. La coberta, també ventilada, dóna continuïtat a l’aïllament, situat a la cara exterior dels tancaments, en una posició prèvia a la cambra d’aire.
Les divisions interiors, de cartró-guix, segueixen la lògica de la construcció en sec.

 

aerotèrmia i pous canadencs

La casa s’escalfa mitjançant una instal·lació de terra radiant, que s’alimenta amb aerotèrmia, un sistema de producció de fred i calor amb un alt rendiment, ja que es tracta d’un equip que no genera calor per si mateix, sinó que el bombeja d’un lloc (focus fred/aire exterior) a un altre (focus calent) a partir de l’aportació d’una petita quantitat d’energia elèctrica.
Com que l’edifici està molt ben aïllat, sense ponts tèrmics, el que cal és garantir-ne la ventilació de l’aire interior. En aquest cas es fa mitjançant pous canadencs, un sistema que consisteix en la instal·lació de tubs sota terra, a la profunditat adequada, que en el seu recorregut faciliten un intercanvi de calor, entre l’aire que hi circula i el terreny.

1401-can-tomeu-01

a l’obra

muhba el call

La museografia de l’espai Muhba El Call té com a premissa aconseguir l’atmosfera pròpia d’una llibreria de vell, o més ben dit, de la rebotiga d’aquesta llibreria. Des d’un principi es pensa en un espai que permeti dues lectures: una de dinàmica, amb la que copsar els conceptes bàsics i el fil del discurs proposat, i una segona lectura més reposada, per aprofundir en tots aquells punts que despertin l’interès del visitant. És per això que cal que sigui un lloc acollidor, on vingui de gust passar-s’hi una bona estona.

la rebotiga d’una llibreria de vell

Perseguint aquest propòsit, es pren com a model la configuració de l’espai de llibreries i biblioteques: plans verticals perimetrals que emmagatzemen tot els continguts, que, si cal, es consultaran en els plans horitzontals, amb una posició central i protagonista respecte a l’espai.
L’àmbit de lliure accés es configura en una franja paral·lela a façana on té lloc la recepció de visitants; un cop s’accedeix a l’exposició, el mobiliari articula el discurs museogràfic i estructura l’espai.
dibuix_projecte_museu_call

 la gran biblioteca

La planta primera té una configuració clarament centralitzada, amb un discurs que arrenca a partir d’una projecció zenital en la taula disposada al mig de l’espai. La gran biblioteca a la que fa referència el discurs que alberga el primer pis es pot consultar en els punts de lectura de sobretaula. Els altres tres mòduls acullen monografies de tres dels autors més importants del Call: Bar Hiiya, Hasdai Cresques i Ben Adret.

dibuix_exposició_museu_call

atmosfera clàssica i decadent versus tecnologia i modernitat

Els materials que s’utilitzen busquen un contrast entre el vell i el nou, entre aquesta atmosfera clàssica i decadent i la imatge fresca i contemporània amb la qual es presenten els continguts. Es proposa treballar amb estructures de fusta de pi acabades amb un contraplacat xapat en roure. Per la presentació dels continguts s’utilitza el vidre: ja sigui per obtenir la transparència de les vitrines, integrant els audiovisuals mitjançant làmines tàctils, o bé com a suport de la gràfica i els textos serigrafiats.
La llum natural es filtra mitjançant cortinatges de vellut, que doten l’espai d’una component escenogràfica.

detall_moble_expositiu_call
detall del moble expositiu tipus

 

 

ca la cristina

En dos projectes paral·lels es desenvolupen dos habitatges aïllats en dues parcel·les que, tot i ser independents, són veïnes i formen part d’un únic encàrrec: Ca la Pilar i Ca la Cristina.
El tractament de volums i façanes ajuda a llegir cada edifici com a part d’un conjunt.

un habitatge en planta baixa

Comparat amb el solar llarg i estret de Ca la Pilar, el solar de la Cristina és més proporcionat, però en aquest cas també s’esgotarà l’ocupació de la parcel·la.
L’habitatge, per raons d’accessibilitat, es desenvolupa íntegrament en planta baixa. També ho fa l’aparcament, que no se soterra i se situa a la façana amb el carrer Balmes, mentre que l’habitatge s’obre a la façana posterior, aconseguint més privacitat.

casa-cristina-esbos

un pati interior com a regulador mediambiental

L’edifici s’estructura en un sòcol, que remarca la component horitzontal, del que només sobresurten els elements de coberta que aporten llum zenital i alçada als espais que ho requereixen.

casa-pati

La construcció es buida en la part central, formant un pati que aporta llum natural i que funcionarà com a regulador mediambiental facilitant la ventilació creuada, gràcies a la diferència de temperatura respecte la façana a oest, més exposada a la radiació solar. Un pla d’aigua ajudarà a refrescar l’ambient a l’estiu. Es preveu la presència de plantes aromàtiques pròpies del territori.
La façana posterior s’obre amb un porxo a l’espai lliure del solar, on s’ubica la piscina.

casanostra-pati-cristina

A l’obra

ca la pilar

En dos projectes paral·lels es desenvolupen dos habitatges aïllats en dues parcel·les que, tot i ser independents, són veïnes i formen part d’un únic encàrrec: Ca la Pilar i Ca la Cristina.
El tractament de volums i façanes ajuda a llegir cada edifici com a part d’un conjunt.

un solar estret i llarg

Ca la Pilar s’ubica en un solar estret i llarg, en el que cal esgotar l’ocupació de la parcel·la per tal d’encabir-hi el programa: un habitatge complet en planta baixa i una part de programa complementari en planta primera. El garatge se situa ocupant tota la construcció en planta soterrani.

ca-la-pilar-esbos

la façana es pelega en un petit pati d’accés

Els gàlibs (els límits edificables respecte als llindars de la parcel·la) dibuixaran el perímetre de l’edificació en planta. Com que l’edifici també serà llarg i estret, les estratègies a emprar hauran d’evitar una lectura excessivament longitudinal tant del volum exterior com de l’espai interior: entrades de llum laterals, espais distribuïdors que desdibuixen el passadís i un pati d’accés que divideix la zona diürna de les dependències més privades, són alguns dels plantejaments inicials.

casa-unifamiliar

L’entrada a la casa es produeix mitjançant un plec a la part central de la façana longitudinal, un petit pati que divideix la zona de dia, orientada a sud, de la zona de nit, orientada a est. Els passos i l’escala d’accés al primer pis se situen a la façana posterior de l’habitatge, orientats a oest.
L’habitatge s’obre amb un porxo a l’espai lliure del solar, de cara a la piscina. La construcció parcial en planta primera deixa terrasses als dos extrems de l’edifici.

A l’obra